જો તમારા પરિવારમાં કે ઘરમાં વારંવાર પરેશાનીઓ આવતી હોય તો આવી રીતે લાવો વાસ્તુદોષનું નિવારણ…

વાસ્તુશાસ્ત્ર

વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર ઘરની બનાવટ ન હોય તો તે દોષના કારણે ઘર પર અને પરીવારના સભ્યો પર સમસ્યાઓ આવતી જ રહે છે. વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં દક્ષિણ, ઉત્તર-પશ્ચિમ અને ઉત્તર-પૂર્વ દિશાને ધનની દિશા માનવામાં આવે છે. આ દિશામાં દોષ હોય તો વ્યક્તિ ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરે તો પણ તેની પાસે ધન ટકતું નથી. તેના ઘરમાં આવક કરતાં ખર્ચ વધારે જ રહે છે.

જો તમારા ઘરમાં પણ ધન ટકતું ન હોય તો આ જાણકારી તમારા માટે છે જરૂરી. ઉત્તર-પૂર્વ ખૂણો ધનની દિશા માનવામાં આવે છે. આ ખૂણામાં ગંદકી હોય તો ત્યાં ધન ટકતું નથી. ઘરમાં આવક સારી થતી હોય તો પણ કોઈ અણધાર્યા ખર્ચામાં ધન વપરાઈ જતું હોય છે.

જે ઘરમાં ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં અંધારું હોય ત્યાં પણ ધન હાનિ થતી જ રહે છે. ઘરના આ ખૂણામાં લક્ષ્મીનો વાસ હોય છે તેથી ત્યાં સંધ્યા સમયે પણ દીપક પ્રજ્વલિત કરવો જોઈએ. વાસ્તુ અનુસાર દક્ષિણ દિશા યમની દિશા છે. આ દિશામાં તિજોરી રાખવી ન જોઈએ. જે ઘરમાં લોકો તિજોરી આ દિશામાં રાખે છે ત્યાં ધન ટકતું નથી.

ઘરની ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં મંદિરનું જ સ્થાન હોવું જોઈએ. અહીં ક્યારેય રસોડું ન બનાવવું. આ દિશામાં રસોડું હોવાથી આર્થિક સમસ્યાઓ સતત વધતી રહે છે. રસોડાનું સ્થાન અગ્નિ ખૂણામાં જ હોવું જોઈએ. ઘરના મધ્ય ભાગમાં ભારી સામાન, દાદર કે શૌચાલય ન હોવું જોઈએ. આવી વ્યવસ્થા આર્થિક તેમજ માનસિક સમસ્યાઓ વધારે છે.

ઉપરોક્ત પાંચ વાસ્તુ દોષ એવા છે જેનું નિવારણ આવશ્યક છે. આ વાસ્તુ દોષ દૂર કરવા ઘરની વ્યવસ્થામાં ફેરફાર કરવો જોઈએ અથવા તો તેના દોષનું નિવારણ થાય તે માટે કોઈ ઉપાય કરવા જોઈએ.