શું તમે જાણો છો કે છોકરીઓએ વસ્ત્ર વગર શા માટે ન્હાવું ન જોઈએ, જરૂર જાણો કારણ..

સહિયર

કપડા સ્ત્રીની સૌથી મહત્વનો ભાગ છે.  આપણું શરીર સ્નાન કર્યા પછી જ શુદ્ધ થાય છે. સ્નાન કરવું એ આપણા દૈનિક કામ માં આવે છે. ઘણી મહિલાઓને ઘણી વાર નિવસ્ત્ર સ્નાન કરવાની ટેવ હોય છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તમારા નિર્વસ્ત્ર તમને પાપના ભાગીદાર બનાવે છે. પદ્મપુરાણની અંદર વસ્ત્ર વગર સ્નાન કરવા પર પ્રતિબંધિત માનવામાં આવે છે.

પદ્મપુરાણમાં સ્નાન સાથે જોડાયેલા ઘણા અલગ અલગ નિયમો બતાવવામાં આવ્યા છે, જે નિયમો વિશે શ્રી કૃષ્ણ એ જાતે જ તેમની ગોપીઓને જણાવ્યા હતા કે આપણે બધા જયારે પણ નગ્ન થઈને સ્નાન કરીએ છીએ, તે કરવું પાપ ગણાય છે. પરંતુ શ્રી કૃષ્ણ ના કહેવા મુજબ ક્યારેય પણ કોઈ પણ વ્યક્તિએ આવું કામ ન કરવું જોઈએ.

પદ્મપુરાણની અંદર નગ્ન સ્નાન કરવા પર પ્રતિબંધિત  માનવામાં આવ્યું છે અને પાપ પણ માનવામાં આવે છે. શ્રી કૃષ્ણની ગોપીઓ નિર્વસ્ત્ર નદીમાં સ્નાન કરી રહી હતી. પછી કૃષ્ણ તેમના કપડા ચોરી કરી લીધા, તો ગોપીઓ કૃષ્ણને તેમના કપડાં પાછા આપવા વિનંતી કરી.

ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ગોપીઓને પૂછે છે કે જ્યારે તે નગ્ન હતી અને પાણીમાં સ્નાન કરવા માટે ગઈ, ત્યાં એને કોઈ શરમ ન આવી. તેના જવાબમાં ગોપીઓએ જણાવ્યું હતું કે તે સમયે અહીં કોઈ નહોતું. શ્રી કૃષ્ણએ ત્યારે ગોપીઓને કહ્યું કે તમે વિચારો છો કે હું ત્યારે અહી ન હતો, પણ હું દરેક ક્ષણે દરેક જગ્યા પર હાજર રહું છું.

અહીં આકાશમાં ઉડતા પક્ષીઓ અને જમીન પર ચાલતા જીવો પણ તમને નગ્ન જોઈ રહ્યા હતા. જો તમે નગ્ન થઈને પાણીમાં ગયા, ત્યારે પણ પાણીમાં રહેલા જીવોએ તમને નગ્ન જોઈ લીધા, જયારે પણ તમે પાણીમાં નગ્ન થઈને પ્રવેશ કર્યો, ત્યારે પાણીના દેવતા વરૂણદેવે પણ તમને નગ્ન જોયા. અને અહીં તમે તેનું અપમાન કર્યું છે, જેના કારણે તમે તે માટે પાપના સહભાગી બની ગયા છો.

પદ્મ પુરાણમાં આ વાતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જેમાં શ્રી કૃષ્ણની ગોપીઓ નગ્ન થઇ નદીમાં સ્નાન કરી રહી હતી. અને પછી કૃષ્ણએ તેમના કપડા ચોરી કરી લીધા હતા, અને ગોપીઓએ શ્રી કૃષ્ણને તેમના કપડાં પાછા આપવા વિનંતી પણ કરી હતી.

પણ ત્યારે શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું છે કે તમારા કપડાં ઝાડ પર લટકે છે, પાણી માંથી બહાર આવીને કપડાં લઇ લો. પરંતુ ગોપીઓ નગ્ન હોવાથી, તે અન્યાયી રીતે પાણીની બહાર આવવા અસમર્થ હતી, તે આવી નગ્ન અવસ્થામાં કેવી રીતે બહાર આવી શકે. એટલા માટે ભૂલથી પણ ક્યારે વસ્ત્ર વગર સ્નાન ન કરવું જોઈએ.