શું તમે જાણો છો આ ધરતી પર જન્મ લેનાર સૌપ્રથમ માનવ વિષે? જાણો કોણે અને કેવી રીતે કરી હતી તેની ઉત્પતિ..

જાણવા જેવું

મિત્રો તમે ક્યારેક તો જરૂર વિચાર્યું જ હશે કે આ ધરતી પર જન્મ લેવા વાળો પહેલો માનવ આખરે કોણ હતો. દોસ્તો પૌરાણિક માન્યતાઓ ની અનુસાર આ સૃષ્ટિ ના રચયિતા સ્વયં ભગવાન બ્રહ્મા હતા.

આવો જાણીએ આ ધરતી પર જન્મ લેવા વાળા પહેલા માનવ વિશે. હિંદુ ધર્મ ની અનુસાર આ ધરતી પર જન્મ લેવા વાળા પહેલા માનવ મનુ હતા જેની ઉત્પત્તિ ભગવાન વિષ્ણુ એ કરી હતી.

કહેવાય છે ભગવાન વિષ્ણુ મનુ ને માટી થી બનાવ્યો હતો. જયારે વિષ્ણુ ભગવાન પ્રજાતિઓ ની રચના કરી રહ્યા હતા ત્યારે તે છેલ્લે સ્વયં ને બે ભાગો માં વિભાજીત કરી દીધા હતા.

પહેલો ભાગ મનુ હતો અને બીજો ભાગ શતરૂપા હતી. કહેવામાં આવે છે કે માનવ જાતી મનુ નામ થી જ પડી છે. મનુ ને સંસ્કૃત માં માનવ કહેવામાં આવ્યો છે અને અંગ્રેજી માં મનુ ને મૈન કહેવામાં આવ્યું.

હિંદુ ધર્મ ની અનુસાર એક દિવસ ભગવાન વિષ્ણુ એક કામ માં ઘણા વ્યસ્ત હતા એ દરમિયાન એક ચમત્કાર થયો અને એના શરીર ની બાજુથી એક પડછાયો દેખાયો અને પડછાયા એની જેમ જ દેખાય રહ્યો હતો. પછી ભગવાન વિષ્ણુ એ એના પડછાયા ને માનવ બનાવીને ધરતી પર મોકલ્યો હતો.

આ રીતે બાઈબલ માં પણ ઈશ્વર ના શરીર થી એક પડછાયો ઉત્પન્ન થયો હતો જે ઈશ્વર એ ધરતી પર મોકલ્યો હતો. એનાથી એ ખબર પડે છે કે મનુ જ તે માનવ હતો જેણે મનુષ્ય ના રૂપમાં ધરતી પર સૌથી પહેલા જન્મ લીધો હતો.

જેમ હિંદુ માન્યતા ની  પ્રમાણે ભગવાન બ્રહ્માના શરીર થી મનુ ની ઉત્પત્તિ થઇ, ઠીક એમ જ બાઈબલ માં પણ ઈશ્વર ના શરીર થી એક પડછાયા એ જન્મ લીધો હતો. બાઈબલ માં આ પડછાયા એટલે કે પહેલા મનુષ્ય ને ‘એડેમ’ નું નામ આપ્યું હતું.

બાઈબલ માં આ પડછાયો એટલે કે પહેલા મનુષ્ય ને ‘એડેમ; નું નામ આપવામાં આવ્યું. જન્મ પછી સમાનતા આ બધી હકીકતો ને ધ્યાનમાં લઈએ તો પુરાણ માં મનુ અને શતરૂપા ના જન્મ ને લઈને અમુક અસમાનતાઓ જોવા મળી.

તેમજ વગર કોઈ ગર્ભ દ્વારા આ સંસાર માં આવવાની વાત પુરાણ થી મળતી આવે છે. આ બંને કથાઓ થી આ ખબર પડે છે કે મનુ જ તે પહેલો માનવ હતો જેને મનુષ્ય ના રૂપ માં ધરતી પર જન્મ લીધો.